Uilenbroek Bouwpartner (UBP) is een bureau voor bouw- en interieuradvies, alsmede de daarop volgende projectbegeleiding.

UBP kan u helpen uw wensen te vertalen naar concrete plannen met een degelijke technische onderbouwing en aanvragen van de vereiste vergunningen.

Hoe werkt Uilenbroek Bouwpartner?

UBP behartigt uw belangen en begeleidt uw bouwproject. UBP adviseert en organiseert vanuit een uitgebreide ervaring. UBP is het aanspreekpunt waarmee alle afspraken gemaakt worden zowel wat betreft het ontwerp als de uitwerking en bouwbegeleiding. UBP verzorgt de afspraken met alle betrokken partijen. De (financiële) beslissingen worden vanzelfsprekend door uzelf genomen.

De kracht van Uilenbroek Bouwpartner bestaat uit 4 pijlers:

Kennis van zaken

(Ver)bouwen is een ingewikkeld proces waarmee veel geld gemoeid is. Door het proces goed te begeleiden worden kopzorgen en geld bespaard. UBP heeft veel ervaring met het leiden van bouwprojecten binnen de renovatie.

Duurzaam en klimaatneutraal bouwen begint ook binnen de renovatie een steeds grotere rol te spelen. Steeds meer wordt er aandacht besteedt aan betere isolatie, balans ventilatie, energiezuinige verwarming en gebruik van herbruikbare materialen. Ook voor sloopafval is steeds meer aandacht.

Gestructureerd werken

Er wordt er gewerkt volgens de onderstaande stappen:

  1. Inventarisatie en advies (ontwerp en planvorming)
  2. Voorbereidingen (tekeningen/werkomschrijving/vergunningen)
  3. De juiste aannemer selecteren
  4. Overeenkomst opstellen met aannemer
  5. Bouwbegeleiding
  6. Budget bewaking
  7. Oplevering

UBP besteedt veel aandacht aan het voortraject. UBP overlegt met u over het ontwerp, de bouwtekeningen en maakt een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden. Hoe beter de voorbereiding plaatsvindt des te soepeler verloopt het bouwproject. Het proces verloopt sneller en goedkoper als er gestructureerd gewerkt wordt.

Onafhankelijkheid en Transparantie

UBP werkt onafhankelijk van aannemers en behartigt uw belangen. De werkwijze is dan ook transparant en de te behalen inkoopvoordelen komen ten goede aan u.

Flexibiliteit

De daadwerkelijke bouw vindt overdag plaats. Voor afstemming en planvorming is UBP ook ’s avonds beschikbaar.